Video- en fotografie bij een uitvaart.

Steeds meer mensen kiezen voor het vastleggen van een uitvaart of crematie door een fotograaf en/of videograaf.

Uitvaart videograven en fotograven leveren waardevol naslagwerk. Beeldmateriaal om nog eens rustig te bekijken als troost en om bijvoorbeeld te bekijken met naasten die niet aanwezig konden zijn bij het afscheid.

LEES MEER

Mogelijkheden - videograaf

Rouwkaarten en advertenties

Waarom sturen mensen eigenlijk rouwkaarten en worden er rouwadvertenties in kranten gezet? En hoe gaat dat eigenlijk? En hoe ging dat vroeger?

Simpel gezegd is de functie van een rouwkaart of een advertentie ‘het bekend maken van een overlijden aan een groep mensen’. Het is echter ook een belangrijk onderdeel van het rouwproces.

Vroeger nam een familielid of buurtbewoner (‘noaber’) de taak op zich om een overlijden wereldkundig te maken. Er werd ook wel gebruik gemaakt van een aanspreker, vooral in de steden. De naam aanspreker komt uit de gildetijd. De gildeknecht werd bij begrafenissen van leden van het gilde altijd de aanspreker genoemd, omdat hij voorop liep in de rouwstoet. Andere namen voor aanspreker waren o.a. dodenroeper, leedaanzegger (op de Veluwe) of doodbidder of lijkbidder (beide in Brabant). Zo’n aanspreker ging met een lijst namen op stap, klopte op de deur en maakte het overlijden mondeling of met een rouwbrief bekend.

LEES MEER

Uitvaartvervoer en rouwstoet

Wist u dat wij bij Konink Uitvaartbegeleiding beschikken over ons eigen wagenpark?

Naast de wensen van de overledene en de nabestaanden staan bij ons ook respect en waardigheid hoog in het vaandel. Iedere keer dat wij een uitvaart mogen verzorgen zijn wij ons hiervan bewust. Zo ook als het gaat om uitvaartvervoer.

Een van de oudst bekende geschriften over uitvaartvervoer vertelt dat Alexander de Grote na zijn dood in 323 v.Chr. onder begeleiding van de profeet Elia in een dodenwagen over de rivier de Styx wordt overgebracht van Babylon naar Alexandrië in Egypte. In onze contreien was er, behalve de Romeinse heerwegen of heirbanen, nog geen wegennet (behalve vaarwegen) dus was de enige optie van uitvaartvervoer het dragen van de overledene naar zijn of haar laatste optie. De traditie was dat vrouwen onderhands werden gedragen en dat mannen op de schouders gedragen werden (schouderen). Later werden paard en wagen steeds meer gebruikt.

LEES MEER

Een Uitvaartspreker

Bij Konink Uitvaartbegeleiding kunt u natuurlijk terecht voor een uitvaartleider die u begeleidt, helpt en ondersteunt bij het regelen van de uitvaart. Maar u kunt ook bij ons terecht als u op zoek bent naar een uitvaartspreker die samen met u de afscheidsdienst samenstelt.

Marcel Koops is behalve een ervaren uitvaartleider ook een ervaren uitvaartspreker. In overleg met u kan hij de hele afscheidsceremonie of een gedeelte ervan samenstellen. Hij kan alle teksten schrijven en tijdens de afscheidsplechtigheid uitspreken of de door u geschreven teksten voordragen indien u dit prefereert. Ook kan hij voor u het In Memoriam schrijven zodat een familielid of goede vriend dit tijdens de plechtigheid kan uitspreken. De wensen van de overledene en/of nabestaanden staan te allen tijde centraal, ook wanneer u onze uitvaartspreker in de arm wilt nemen.

LEES MEER