Wist u dat wij bij Konink Uitvaartbegeleiding beschikken over ons eigen wagenpark?

Naast de wensen van de overledene en de nabestaanden staan bij ons ook respect en waardigheid hoog in het vaandel. Iedere keer dat wij een uitvaart mogen verzorgen zijn wij ons hiervan bewust. Zo ook als het gaat om uitvaartvervoer.

Een van de oudst bekende geschriften over uitvaartvervoer vertelt dat Alexander de Grote na zijn dood in 323 v.Chr. onder begeleiding van de profeet Elia in een dodenwagen over de rivier de Styx wordt overgebracht van Babylon naar Alexandrië in Egypte. In onze contreien was er, behalve de Romeinse heerwegen of heirbanen, nog geen wegennet (behalve vaarwegen) dus was de enige optie van uitvaartvervoer het dragen van de overledene naar zijn of haar laatste optie. De traditie was dat vrouwen onderhands werden gedragen en dat mannen op de schouders gedragen werden (schouderen). Later werden paard en wagen steeds meer gebruikt.

De eerste afbeelding van een uitvaartvervoersmiddel in Nederland is een draagbaar op wielen. Deze werd destijds door de hofarchitect Pieter Post in 1647 gemaakt, voor het vervoer van Prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau van Den Haag, waar de prins was overleden, naar het familiegraf van de Oranje’s in de Nieuwe Kerk in Delft. De eerst lijkkoets in Nederland was daarmee een feit. Vanaf 1670 lieten edellieden, burgemeesters en andere notabelen zich per koets naar hun laatste rustplaats vervoeren. Familie en belangstellenden volgden dan te voet.

Begin 19e eeuw werd in Nederland bepaald dat iedere plaats met meer dan 1000 inwoners over een begraafplaats buiten de bebouwde kom moest beschikken. De afstand van de plaats van overlijden naar de laatste rustplaats werd daardoor te groot waarna het uitvaartvervoer een wezenlijk onderdeel van de uitvaart werd. Het uitvaartvervoer bestond dan ook bijna een eeuw lang uit koetsen of, in waterrijke gebieden waar geen goede wegen waren, uit boten (punter en trekschuit).

De eerste echte rouwauto in Nederland was een Spijker uit 1912. De ontwikkeling van rouwauto’s heeft absoluut niet stilgestaan en nog steeds gaan de ontwikkelingen door.

 

Uitvaartvervoer bij Konink Uitvaartbegeleiding:

Uitvaartvervoer houdt meer in dan het vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart. Officieel is uitvaartvervoer de algemene term voor het vervoer bij een uitvaart. Onder uitvaartvervoer vallen rouwvervoer en staatsievervoer. Rouwvervoer is het vervoer van de overledene vanaf het moment van overlijden tot de dag van de uitvaart. Staatsievervoer of de Staatsierit is het vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart.

Bij Konink Uitvaartbegeleiding beschikken wij voor het staatsievervoer over een zwarte en een zilvergrijze Cadillac. Daarnaast beschikken wij over diverse Mercedessen welke veelvuldig als volgauto worden ingezet. Daarnaast beschikken we nog over een grijze 19-persoons familiebus en een 23-persoons touringcar. Het klinkt misschien bijzonder: een familiebus en een touringcar in het wagenpark van een uitvaartonderneming, maar het kan heel mooi of bijzonder zijn hiervan gebruik te maken. Gezamenlijk als nabestaanden bij elkaar in een familiebus achter de rouwauto met daarin de geliefde overledene aan.

In het verleden heb ik, Marcel (uitvaartleider bij Konink Uitvaartbegeleiding), een zeer bijzondere staatsierit meegemaakt met een touringcar. De overledene was jarenlang werkzaam geweest als touringcarchauffeur. In de weekenden haalde hij jongeren op bij verschillende opstapplaatsen om deze naar uitgaansgelegenheden te brengen. Op de dag van de uitvaart werd deze touringcarchauffeur in zijn vertrouwde touringcar naar zijn laatste rustplaats vervoerd. Zijn werkgever had bij de achterdeuren van de bus een plek gecreëerd waar de kist met zijn overleden medewerker kon staan. Samen met genodigden reden we door het prachtige Twentse landschap en zijn we langs alle opstapplaatsen gereden. Bij verschillende opstapplaatsen stonden mensen, jong en oud, te wachten om ‘hun’ buschauffeur de laatste eer te bewijzen. Tot slot stond er bij de remise van de werkgever voor ons allemaal een kopje koffie of thee met een plakje krentenwegge klaar. Het was één van de meest bijzondere staatsieritten die ik tot nu toe heb meegemaakt.

Wij hechten een grote waarde aan respectvol en waardig vervoer tijdens de uitvaartperiode. Het is voor ons een eer om de uitvaart van uw dierbare te mogen verzorgen en dat doen we met uiterste zorg en toewijding. Dat geldt niet alleen voor de dag van de uitvaart maar ook voor het uitvaartvervoer in de periode ervoor. Er zijn uitvaartondernemingen die voor het rouwvervoer een busje gebruiken en voor de staatsierit een rouwauto. Wij doen dat in principe anders. Voor het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden (bijvoorbeeld het thuisadres, een ziekenhuis of zelfs een vakantieadres) gebruiken wij een van onze rouwauto’s en loopt er één van onze uitvaartleiders, net als op de dag van de uitvaart, een stukje voor, tenzij dit door de nabestaanden niet gewenst is. De wens van de overledene en de nabestaanden staan bij ons voorop en die wens proberen we altijd met respect en waardigheid te eerbiedigen.

 

De rouwstoet of de staatsierit:

Misschien dat u het nog wel weet van vroeger; als er een rouwstoet voorbijkwam dan stond men even stil of stapte men even van de fiets. In de kleiner dorpen gebeurt dat nog steeds met enige regelmaat. In grotere steden gaat dat helaas vaak anders. Het verkeer raast voort en het soms lijkt het wel of niemand in de gaten heeft dat er een rouwstoet voorbij komt.
Maar hoe zit het dan met de verkeersregels met betrekking tot een rouwstoet?

Er zijn nog steeds rouwstoetregels al zijn die niet meer zo uitgebreid als een jaar of vijftien geleden. Een rouwstoet wordt gezien als één geheel en mag daarom niet worden doorsneden. Dit geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen. Ook als de rouwstoet van links komt of afslaat, moeten andere weggebruikers de stoet voorrang verlenen. Voor de eerste auto in de stoet gelden wel de normale verkeersregels. Deze auto mag dus geen voorrang nemen. Dit geldt dus niet op rotondes, voorrangskruisingen, in- en uitvoegstroken en bij verkeerslichten. Bevind je je in een rouw stoet en raak je wat achterop? Ga niet harder rijden om de stoet in te halen. Veiligheid staat voorop. Een uitvaartstoet herken je aan de rouwvlaggen. Alle auto’s die onderdeel uitmaken van deze stoet dragen een rouwvlag aan de linker- en aan de rechterkant van de auto. Bij een dergelijke stoet moet u de rouwstoetregels volgen. Zo mag de rouwstoet bijvoorbeeld niet worden doorkruist. Een rouwstoet is dus alleen een rouwstoet als alle auto’s in de stoet voorzien zijn van rouwvlaggetjes, een zwart vlaggetje met witte reflecterende strepen; één aan elke kant van de auto. Als die vlaggetjes ontbreken is het geen rouwstoet en gelden voor iedere individuele auto in de stoet de normale verkeersregels.

Als het de wens van de overledene of de nabestaanden is om een speciale route naar de begraafplaats of het crematorium te rijden zullen wij daar zoveel mogelijk gehoor aan. De route kan bijvoorbeeld langs het laatste woonadres van de overledene gaan of als er een speciale band met een sportvereniging is dan kan de route langs die sprotvereniging gaan of langs het atelier waar de overledene als kunstenaar gewerkt heeft of langs de schouwburg of een kerkgebouw waar hij of zij graag kwam. Onze uitvaartleiders zullen het daar in de gesprekken uiteraard met u over hebben.

Bij Konink Uitvaartbegeleiding proberen we met de staatsierit zoveel mogelijk de snelwegen te vermijden. Veel liever zoeken we een mooie route van Het Uitvaarthuys naar de begraafplaats of het crematorium. Ook hier staat de wens van de overledene, de nabestaanden, respect en waardigheid centraal.