De laatste wilsbeschikking is bedoeld om kenbaar te maken hoe de uitvaart moet gaan plaatsvinden. In een wilsbeschikking worden alle wensen daaromtrent kenbaar gemaakt. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn.

Het is verstandig om een wilsbeschikking op te stellen en te tekenen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze tweede persoon kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat de uitvaart wordt uitgevoerd zoals gewenst en vastgelegd.