De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan plaatshebben en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals u dit wenst.