Kinderen en Afscheid, twee woorden die u het liefst ver van elkaar verwijderd houdt.

Al wilt u uw kind het liefst beschermen voor verdriet, verlies en rouw, de dood hoort toch echt bij het leven, en helaas zullen alle kinderen er ooit mee te maken krijgen.

Ieder kind gaat anders om met verlies. Kinderen hebben vaak een eigen beleving of gedachtegang rondom de dood en een uitvaart. Ouders twijfelen regelmatig hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Wij van Konink Uitvaartbegeleiding zijn van mening dat het erg belangrijk is om de kinderen bij het afscheid te betrekken, ieder op hun eigen manier, passend bij de leeftijd en situatie.

Kinderen en afscheid

Door kinderen te laten ‘helpen’ bij het regelen van de uitvaart of een kleine rol te geven bij de afscheidsplechtigheid, voelen kinderen zich betrokken. Dit helpt hen beter om te gaan met het verlies en om het gemis uiteindelijk een plekje te kunnen geven.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld kaarsjes aansteken rondom de baar, een tekst voorlezen bij de plechtigheid of bijvoorbeeld de kist versieren met allerlei knutselmaterialen.

Onze uitvaartleiders hebben ervaring in de omgang met kinderen en denken graag mee in de mogelijkheden om kinderen bij het afscheid en/of de uitvaart te betrekken.